Skip to content

Hooge Steenen - Parkblok

3541 EW Utrecht

19 vrij van 47

Project website

€ 726.250,- t/m € 825.000,-

 1. Home>
 2. Nieuwbouw>
 3. Koop Utrecht Hooge Steenen – Parkblok

HOOGE STEENEN – PARKBLOK 100% UITVERKOCHT:

Royale herenhuizen, centraal in Utrecht
Het Parkblok in Hooge Steenen, een toplocatie
Het Parkblok is onderdeel van project Hooge Steenen, op 10 minuten fietsen van hartje Utrecht en op loopafstand van centrum Leidsche Rijn. Aan een fraai park in Leidsche Rijn Centrum Oost verrijzen 29 duurzame en royale herenhuizen. Een top locatie nabij uitvalswegen en openbaar vervoer waar je heel lang met plezier kunt blijven wonen en genieten van voorzieningen en cultuur in de omgeving.
De Bouw is inmiddels gestart en de verwachte oplevering is Q4 2021
De aannemer is begonnen met het realiseren van de ondergrondse parkeerkelder. Daarna zullen de ca. 11 – 14 meter hoge casco’s oprijzen. De baksteenfabriek is inmiddels bezig om de benodigde 425.000 bakstenen te gaan bakken.

Beschikbaarheid
Er zijn nog enkele fraaie herenhuizen te koop. De bouw duurt nog even dus alle tijd om je eigen woning te verkopen. Deze woningen zijn in alle opzichten bijzonder met een uitzonderlijk hoog afwerking niveau, klassieke architectuur met mooie metselwerkdetails en de hoge plafonds wat kenmerkend is voor Hooge Steenen.
Kortom: het klassieke karakter uit de 19e eeuw met de duurzaamheid en comfort van nu.

Fantastisch wonen
De herenhuizen zijn ca. 180 m2 tot maar liefst 225 m2 groot over 4 woonlagen. Stijlvolle trappen en de vide geven een bijzondere woonbeleving. Aan de achterzijde van de woning kan je genieten van een heerlijke tuin, met handig achterpad, de meeste met berging. Bij elke woning hoort een eigen parkeerplaats én (kelder)berging in de parkeergarage. Uiteraard zijn de woning duurzaam gebouwd, met uitstekende isolatie, gasloos en zonnepanelen op het dak.
Omdat de bouw begonnen is dienen we wel op tijd je persoonlijke keuzes bekend te maken zodat we die nog kunnen realiseren. Dus alle aanleiding om nog eens naar het aanbod te kijken. Deze unieke woningen geven ook wat huiswerk: hoe ga je een vierlaags herenhuis met 7 meter hoge vide inrichten? Een leuke klus!

Onze makelaars hebben al flink nagedacht over de mogelijkheden die dit plan biedt. Ze geven graag advies over hoe jij je droomhuis uniek maakt. Opties zoals een wonen en werken aan huis, een tweede badkamer en zelfs een generatiewoning liggen uitgewerkt voor je klaar. Nieuwsgierig naar de vele indelings- en gebruiksmogelijkheden? Enkele woningen zijn al voorbereid voor of inmiddels voorzien van extra uitbreidingsopties. Vraag naar de mogelijkheden.

Deze royale herenhuizen kunt al kopen vanaf € 1.650,- per maand* Bel of mail voor een afspraak om dit nader door te nemen..
Je kunt je inschrijven via het digitale inschrijfformulier op de website hoogesteenen.nl of je kunt direct contact opnemen met een van de verkopende makelaars.

Leidsche Rijn Centrum Oost
Deze wijk behoort tot het centrum van Leidsche Rijn en ligt uiteraard aan de oostelijke zijde ervan. De wijk onderscheidt zich van andere wijken in Leidsche Rijn door de levendigheid en compacte, stedelijke bebouwing. De straatjes en het hoogteverschil doen je straks wellicht denken aan de binnenstad. En zoals de naam Parkblok al zegt: aan een royaal park. Mensen zitten op bankjes voor de deur, planten groeien langs de gevel en kinderen spelen op straat of in het park. Een praatje is zo gemaakt.
We hopen je snel te zien bij onze makelaars.

*. Vraag naar de maandlasten in uw specifieke situatie in een vrijblijvend gesprek met onze financieel adviseurs.

English

THE CONSTRUCTION OF PARKBLOK – HOOGE STEENEN HAS STARTED:
Spacious townhouses, centrally located in Utrecht

The Parkblok in Hooge Steenen, a top location
The Parkblok is part of the Hooge Steenen project, a 10-minute bike ride from the heart of Utrecht and within walking distance of the Leidsche Rijn center. 29 sustainable and spacious houses are being built on a beautiful park in Leidsche Rijn Centrum East. A top location near roads and public transport where you can continue to live with pleasure for a long time and enjoy the facilities and culture in the area.

Construction has now started
The contractor has started realizing the underground parking garage. Then the approx. 11 – 14 meter high houses will rise. The brick factory is now busy baking the required 425,000 bricks.

Availabilty
There are still some beautiful houses for sale. Construction will take a while, so there is plenty of time to sell your own home. These homes are special in every aspect with an exceptionally high level of finishing, classic architecture with beautiful brickwork details and the high ceilings that are characteristic of Hooge Steenen.
In short: the classic character of the 19th century, durability and comfort of today.

Fantastic living
The houses are approximately 180 m2 to 225 m2 over 4 floors. Stylish stairs and high ceilings give a special living experience. At the rear of the house you can enjoy a lovely garden, with a handy back path, most with a shed. Each house has its own parking space and (basement) storage room in the parking garage. Naturally, the houses are built sustainably, with excellent isolation, gas-free and solar panels on the roof.
Because construction has started, we must make your personal choices known in time so we can still realize them. Every reason to take another look at the offer.

These unique homes also give some homework: how are you going to furnish a four-storey house with a 7-meter high void? It is a nice job!
Our brokers have already thought a lot about the possibilities that this plan offers. They are happy to give advice on how to make your dream home unique.
Options such as living and working at home, a second bathroom and even a generation home are worked out for you. Curious about the many layout and usage options? Some homes have already been prepared for or have now been provided with additional expansion options. Ask for the possibilities.
You can buy these spacious houses from € 1,650 per month. * Call or email for an appointment to discuss this further.
You can register via the digital registration form on the hoogesteenen.nl website

Leidsche Rijn Center East
This district belongs to the center of Leidsche Rijn and is of course on the eastern side of it. The district distinguishes itself from other districts in Leidsche Rijn by its liveliness and compact urban buildings. The streets and the difference in height may remind you of the city center. And as the name Parkblok says: on a spacious park. People sit on benches in front of the door, plants grow along the facade and children play in the street or in the park. A chat is easy.

We hope to see you soon at our brokers.

*. Ask for the monthly charges in your specific situation in a no-obligation meeting with our financial advisers.

 • 180-225 m2
 • 540-675 m3

Kenmerken Hooge Steenen - Parkblok

Overdracht

Prijs€ 726.250,- t/m € 825.000,-
StatusVerkocht

Oppervlaktes en inhoud

Inhoud540-675 m3
Woonoppervlakte180-225 m2

Overig

Project websiteHooge Steenen - Parkblok

Bouwtypes Hooge Steenen - Parkblok

Hooge Steenen Herenhuizen - Type A

€ 749.000,- t/m € 764.000,-

HOOGE STEENEN – PARKBLOK 100% UITVERKOCHT:

Royale herenhuizen, centraal in Utrecht
Het Parkblok in Hooge Steenen, een toplocatie
Het Parkblok is onderdeel van project Hooge Steenen, op 10 minuten fietsen van hartje Utrecht en op loopafstand van centrum Leidsche Rijn. Aan een fraai park in Leidsche Rijn Centrum Oost verrijzen 29 duurzame en royale herenhuizen. Een top locatie nabij uitvalswegen en openbaar vervoer waar je heel lang met plezier kunt blijven wonen en genieten van voorzieningen en cultuur in de omgeving.

De Bouw is inmiddels gestart en de verwachte oplevering is Q4 2021
De aannemer is begonnen met het realiseren van de ondergrondse parkeerkelder. Daarna zullen de ca. 11 – 14 meter hoge casco’s oprijzen. De baksteenfabriek is inmiddels bezig om de benodigde 425.000 bakstenen te gaan bakken.

Beschikbaarheid
Er zijn nog enkele fraaie herenhuizen te koop. De bouw duurt nog even dus alle tijd om je eigen woning te verkopen. Deze woningen zijn in alle opzichten bijzonder met een uitzonderlijk hoog afwerking niveau, klassieke architectuur met mooie metselwerkdetails en de hoge plafonds wat kenmerkend is voor Hooge Steenen.
Kortom: het klassieke karakter uit de 19e eeuw met de duurzaamheid en comfort van nu.

Fantastisch wonen
De herenhuizen zijn ca. 180 m2 tot maar liefst 225 m2 groot over 4 woonlagen. Stijlvolle trappen en de vide geven een bijzondere woonbeleving. Aan de achterzijde van de woning kan je genieten van een heerlijke tuin, met handig achterpad, de meeste met berging. Bij elke woning hoort een eigen parkeerplaats én (kelder)berging in de parkeergarage. Uiteraard zijn de woning duurzaam gebouwd, met uitstekende isolatie, gasloos en zonnepanelen op het dak.
Omdat de bouw begonnen is dienen we wel op tijd je persoonlijke keuzes bekend te maken zodat we die nog kunnen realiseren. Dus alle aanleiding om nog eens naar het aanbod te kijken. Deze unieke woningen geven ook wat huiswerk: hoe ga je een vierlaags herenhuis met 7 meter hoge vide inrichten? Een leuke klus!

Onze makelaars hebben al flink nagedacht over de mogelijkheden die dit plan biedt. Ze geven graag advies over hoe jij je droomhuis uniek maakt. Opties zoals een wonen en werken aan huis, een tweede badkamer en zelfs een generatiewoning liggen uitgewerkt voor je klaar. Nieuwsgierig naar de vele indelings- en gebruiksmogelijkheden? Enkele woningen zijn al voorbereid voor of inmiddels voorzien van extra uitbreidingsopties. Vraag naar de mogelijkheden.

Deze royale herenhuizen kunt al kopen vanaf € 1.650,- per maand* Bel of mail voor een afspraak om dit nader door te nemen..
U kunt zich inschrijven via het digitale inschrijfformulier op de website hoogesteenen.nl of u kunt direct contact opnemen met een van de verkopende makelaars.

Leidsche Rijn Centrum Oost
Deze wijk behoort tot het centrum van Leidsche Rijn en ligt uiteraard aan de oostelijke zijde ervan. De wijk onderscheidt zich van andere wijken in Leidsche Rijn door de levendigheid en compacte, stedelijke bebouwing. De straatjes en het hoogteverschil doen je straks wellicht denken aan de binnenstad. En zoals de naam Parkblok al zegt: aan een royaal park. Mensen zitten op bankjes voor de deur, planten groeien langs de gevel en kinderen spelen op straat of in het park. Een praatje is zo gemaakt.
We hopen je snel te zien bij onze makelaars.

*. Vraag naar de maandlasten in uw specifieke situatie in een vrijblijvend gesprek met onze financieel adviseurs.

English

THE CONSTRUCTION OF PARKBLOK – HOOGE STEENEN HAS STARTED:
Spacious townhouses, centrally located in Utrecht

The Parkblok in Hooge Steenen, a top location
The Parkblok is part of the Hooge Steenen project, a 10-minute bike ride from the heart of Utrecht and within walking distance of the Leidsche Rijn center. 29 sustainable and spacious houses are being built on a beautiful park in Leidsche Rijn Centrum East. A top location near roads and public transport where you can continue to live with pleasure for a long time and enjoy the facilities and culture in the area.

Construction has now started
The contractor has started realizing the underground parking garage. Then the approx. 11 – 14 meter high houses will rise. The brick factory is now busy baking the required 425,000 bricks.

Availabilty
There are still some beautiful houses for sale. Construction will take a while, so there is plenty of time to sell your own home. These homes are special in every aspect with an exceptionally high level of finishing, classic architecture with beautiful brickwork details and the high ceilings that are characteristic of Hooge Steenen.
In short: the classic character of the 19th century, durability and comfort of today.

Fantastic living
The houses are approximately 180 m2 to 225 m2 over 4 floors. Stylish stairs and high ceilings give a special living experience. At the rear of the house you can enjoy a lovely garden, with a handy back path, most with a shed. Each house has its own parking space and (basement) storage room in the parking garage. Naturally, the houses are built sustainably, with excellent isolation, gas-free and solar panels on the roof.
Because construction has started, we must make your personal choices known in time so we can still realize them. Every reason to take another look at the offer.

These unique homes also give some homework: how are you going to furnish a four-storey house with a 7-meter high void? It is a nice job!
Our brokers have already thought a lot about the possibilities that this plan offers. They are happy to give advice on how to make your dream home unique.
Options such as living and working at home, a second bathroom and even a generation home are worked out for you. Curious about the many layout and usage options? Some homes have already been prepared for or have now been provided with additional expansion options. Ask for the possibilities.
You can buy these spacious houses from € 1,650 per month. * Call or email for an appointment to discuss this further.
You can register via the digital registration form on the hoogesteenen.nl website

Leidsche Rijn Center East
This district belongs to the center of Leidsche Rijn and is of course on the eastern side of it. The district distinguishes itself from other districts in Leidsche Rijn by its liveliness and compact urban buildings. The streets and the difference in height may remind you of the city center. And as the name Parkblok says: on a spacious park. People sit on benches in front of the door, plants grow along the facade and children play in the street or in the park. A chat is easy.

We hope to see you soon at our brokers.

*. Ask for the monthly charges in your specific situation in a no-obligation meeting with our financial advisers.

 • 180-193 m2 Woon opp.
 • 91-112 m2 Perceel opp.
 • 540-546 m3 Inhoud

Hooge Steenen Herenhuizen - Type D

€ 790.000,-

HOOGE STEENEN – PARKBLOK 100% UITVERKOCHT:

Royale herenhuizen, centraal in Utrecht
Het Parkblok in Hooge Steenen, een toplocatie
Het Parkblok is onderdeel van project Hooge Steenen, op 10 minuten fietsen van hartje Utrecht en op loopafstand van centrum Leidsche Rijn. Aan een fraai park in Leidsche Rijn Centrum Oost verrijzen 29 duurzame en royale herenhuizen. Een top locatie nabij uitvalswegen en openbaar vervoer waar je heel lang met plezier kunt blijven wonen en genieten van voorzieningen en cultuur in de omgeving.
De Bouw is inmiddels gestart en de verwachte oplevering is Q4 2021
De aannemer is begonnen met het realiseren van de ondergrondse parkeerkelder. Daarna zullen de ca. 11 – 14 meter hoge casco’s oprijzen. De baksteenfabriek is inmiddels bezig om de benodigde 425.000 bakstenen te gaan bakken.

Beschikbaarheid
Er zijn nog enkele fraaie herenhuizen te koop. De bouw duurt nog even dus alle tijd om je eigen woning te verkopen. Deze woningen zijn in alle opzichten bijzonder met een uitzonderlijk hoog afwerking niveau, klassieke architectuur met mooie metselwerkdetails en de hoge plafonds wat kenmerkend is voor Hooge Steenen.
Kortom: het klassieke karakter uit de 19e eeuw met de duurzaamheid en comfort van nu.

Fantastisch wonen
De herenhuizen zijn ca. 180 m2 tot maar liefst 225 m2 groot over 4 woonlagen. Stijlvolle trappen en de vide geven een bijzondere woonbeleving. Aan de achterzijde van de woning kan je genieten van een heerlijke tuin, met handig achterpad, de meeste met berging. Bij elke woning hoort een eigen parkeerplaats én (kelder)berging in de parkeergarage. Uiteraard zijn de woning duurzaam gebouwd, met uitstekende isolatie, gasloos en zonnepanelen op het dak.
Omdat de bouw begonnen is dienen we wel op tijd je persoonlijke keuzes bekend te maken zodat we die nog kunnen realiseren. Dus alle aanleiding om nog eens naar het aanbod te kijken. Deze unieke woningen geven ook wat huiswerk: hoe ga je een vierlaags herenhuis met 7 meter hoge vide inrichten? Een leuke klus!

Onze makelaars hebben al flink nagedacht over de mogelijkheden die dit plan biedt. Ze geven graag advies over hoe jij je droomhuis uniek maakt. Opties zoals een wonen en werken aan huis, een tweede badkamer en zelfs een generatiewoning liggen uitgewerkt voor je klaar. Nieuwsgierig naar de vele indelings- en gebruiksmogelijkheden? Enkele woningen zijn al voorbereid voor of inmiddels voorzien van extra uitbreidingsopties. Vraag naar de mogelijkheden.

Deze royale herenhuizen kunt al kopen vanaf € 1.650,- per maand* Bel of mail voor een afspraak om dit nader door te nemen..
U kunt zich inschrijven via het digitale inschrijfformulier op de website hoogesteenen.nl of u kunt direct contact opnemen met een van de verkopende makelaars.

Leidsche Rijn Centrum Oost
Deze wijk behoort tot het centrum van Leidsche Rijn en ligt uiteraard aan de oostelijke zijde ervan. De wijk onderscheidt zich van andere wijken in Leidsche Rijn door de levendigheid en compacte, stedelijke bebouwing. De straatjes en het hoogteverschil doen je straks wellicht denken aan de binnenstad. En zoals de naam Parkblok al zegt: aan een royaal park. Mensen zitten op bankjes voor de deur, planten groeien langs de gevel en kinderen spelen op straat of in het park. Een praatje is zo gemaakt.
We hopen je snel te zien bij onze makelaars.

*. Vraag naar de maandlasten in uw specifieke situatie in een vrijblijvend gesprek met onze financieel adviseurs.

English

THE CONSTRUCTION OF PARKBLOK – HOOGE STEENEN HAS STARTED:
Spacious townhouses, centrally located in Utrecht

The Parkblok in Hooge Steenen, a top location
The Parkblok is part of the Hooge Steenen project, a 10-minute bike ride from the heart of Utrecht and within walking distance of the Leidsche Rijn center. 29 sustainable and spacious houses are being built on a beautiful park in Leidsche Rijn Centrum East. A top location near roads and public transport where you can continue to live with pleasure for a long time and enjoy the facilities and culture in the area.

Construction has now started
The contractor has started realizing the underground parking garage. Then the approx. 11 – 14 meter high houses will rise. The brick factory is now busy baking the required 425,000 bricks.

Availabilty
There are still some beautiful houses for sale. Construction will take a while, so there is plenty of time to sell your own home. These homes are special in every aspect with an exceptionally high level of finishing, classic architecture with beautiful brickwork details and the high ceilings that are characteristic of Hooge Steenen.
In short: the classic character of the 19th century, durability and comfort of today.

Fantastic living
The houses are approximately 180 m2 to 225 m2 over 4 floors. Stylish stairs and high ceilings give a special living experience. At the rear of the house you can enjoy a lovely garden, with a handy back path, most with a shed. Each house has its own parking space and (basement) storage room in the parking garage. Naturally, the houses are built sustainably, with excellent isolation, gas-free and solar panels on the roof.
Because construction has started, we must make your personal choices known in time so we can still realize them. Every reason to take another look at the offer.

These unique homes also give some homework: how are you going to furnish a four-storey house with a 7-meter high void? It is a nice job!
Our brokers have already thought a lot about the possibilities that this plan offers. They are happy to give advice on how to make your dream home unique.
Options such as living and working at home, a second bathroom and even a generation home are worked out for you. Curious about the many layout and usage options? Some homes have already been prepared for or have now been provided with additional expansion options. Ask for the possibilities.
You can buy these spacious houses from € 1,650 per month. * Call or email for an appointment to discuss this further.
You can register via the digital registration form on the hoogesteenen.nl website

Leidsche Rijn Center East
This district belongs to the center of Leidsche Rijn and is of course on the eastern side of it. The district distinguishes itself from other districts in Leidsche Rijn by its liveliness and compact urban buildings. The streets and the difference in height may remind you of the city center. And as the name Parkblok says: on a spacious park. People sit on benches in front of the door, plants grow along the facade and children play in the street or in the park. A chat is easy.

We hope to see you soon at our brokers.

*. Ask for the monthly charges in your specific situation in a no-obligation meeting with our financial advisers.

 • 211-218 m2 Woon opp.
 • 101 m2 Perceel opp.
 • 633-654 m3 Inhoud

Hooge Steenen Herenhuizen - Type C

€ 781.250,- t/m € 795.000,-

HOOGE STEENEN – PARKBLOK 100% UITVERKOCHT:

Royale herenhuizen, centraal in Utrecht
Het Parkblok in Hooge Steenen, een toplocatie
Het Parkblok is onderdeel van project Hooge Steenen, op 10 minuten fietsen van hartje Utrecht en op loopafstand van centrum Leidsche Rijn. Aan een fraai park in Leidsche Rijn Centrum Oost verrijzen 29 duurzame en royale herenhuizen. Een top locatie nabij uitvalswegen en openbaar vervoer waar je heel lang met plezier kunt blijven wonen en genieten van voorzieningen en cultuur in de omgeving.
De Bouw is inmiddels gestart en de verwachte oplevering is Q4 2021
De aannemer is begonnen met het realiseren van de ondergrondse parkeerkelder. Daarna zullen de ca. 11 – 14 meter hoge casco’s oprijzen. De baksteenfabriek is inmiddels bezig om de benodigde 425.000 bakstenen te gaan bakken.

Beschikbaarheid
Er zijn nog enkele fraaie herenhuizen te koop. De bouw duurt nog even dus alle tijd om je eigen woning te verkopen. Deze woningen zijn in alle opzichten bijzonder met een uitzonderlijk hoog afwerking niveau, klassieke architectuur met mooie metselwerkdetails en de hoge plafonds wat kenmerkend is voor Hooge Steenen.
Kortom: het klassieke karakter uit de 19e eeuw met de duurzaamheid en comfort van nu.

Fantastisch wonen
De herenhuizen zijn ca. 180 m2 tot maar liefst 225 m2 groot over 4 woonlagen. Stijlvolle trappen en de vide geven een bijzondere woonbeleving. Aan de achterzijde van de woning kan je genieten van een heerlijke tuin, met handig achterpad, de meeste met berging. Bij elke woning hoort een eigen parkeerplaats én (kelder)berging in de parkeergarage. Uiteraard zijn de woning duurzaam gebouwd, met uitstekende isolatie, gasloos en zonnepanelen op het dak.
Omdat de bouw begonnen is dienen we wel op tijd je persoonlijke keuzes bekend te maken zodat we die nog kunnen realiseren. Dus alle aanleiding om nog eens naar het aanbod te kijken. Deze unieke woningen geven ook wat huiswerk: hoe ga je een vierlaags herenhuis met 7 meter hoge vide inrichten? Een leuke klus!

Onze makelaars hebben al flink nagedacht over de mogelijkheden die dit plan biedt. Ze geven graag advies over hoe jij je droomhuis uniek maakt. Opties zoals een wonen en werken aan huis, een tweede badkamer en zelfs een generatiewoning liggen uitgewerkt voor je klaar. Nieuwsgierig naar de vele indelings- en gebruiksmogelijkheden? Enkele woningen zijn al voorbereid voor of inmiddels voorzien van extra uitbreidingsopties. Vraag naar de mogelijkheden.

Deze royale herenhuizen kunt al kopen vanaf € 1.650,- per maand* Bel of mail voor een afspraak om dit nader door te nemen..
U kunt zich inschrijven via het digitale inschrijfformulier op de website hoogesteenen.nl of u kunt direct contact opnemen met een van de verkopende makelaars.

Leidsche Rijn Centrum Oost
Deze wijk behoort tot het centrum van Leidsche Rijn en ligt uiteraard aan de oostelijke zijde ervan. De wijk onderscheidt zich van andere wijken in Leidsche Rijn door de levendigheid en compacte, stedelijke bebouwing. De straatjes en het hoogteverschil doen je straks wellicht denken aan de binnenstad. En zoals de naam Parkblok al zegt: aan een royaal park. Mensen zitten op bankjes voor de deur, planten groeien langs de gevel en kinderen spelen op straat of in het park. Een praatje is zo gemaakt.
We hopen je snel te zien bij onze makelaars.

*. Vraag naar de maandlasten in uw specifieke situatie in een vrijblijvend gesprek met onze financieel adviseurs.

English

THE CONSTRUCTION OF PARKBLOK – HOOGE STEENEN HAS STARTED:
Spacious townhouses, centrally located in Utrecht

The Parkblok in Hooge Steenen, a top location
The Parkblok is part of the Hooge Steenen project, a 10-minute bike ride from the heart of Utrecht and within walking distance of the Leidsche Rijn center. 29 sustainable and spacious houses are being built on a beautiful park in Leidsche Rijn Centrum East. A top location near roads and public transport where you can continue to live with pleasure for a long time and enjoy the facilities and culture in the area.

Construction has now started
The contractor has started realizing the underground parking garage. Then the approx. 11 – 14 meter high houses will rise. The brick factory is now busy baking the required 425,000 bricks.

Availabilty
There are still some beautiful houses for sale. Construction will take a while, so there is plenty of time to sell your own home. These homes are special in every aspect with an exceptionally high level of finishing, classic architecture with beautiful brickwork details and the high ceilings that are characteristic of Hooge Steenen.
In short: the classic character of the 19th century, durability and comfort of today.

Fantastic living
The houses are approximately 180 m2 to 225 m2 over 4 floors. Stylish stairs and high ceilings give a special living experience. At the rear of the house you can enjoy a lovely garden, with a handy back path, most with a shed. Each house has its own parking space and (basement) storage room in the parking garage. Naturally, the houses are built sustainably, with excellent isolation, gas-free and solar panels on the roof.
Because construction has started, we must make your personal choices known in time so we can still realize them. Every reason to take another look at the offer.

These unique homes also give some homework: how are you going to furnish a four-storey house with a 7-meter high void? It is a nice job!
Our brokers have already thought a lot about the possibilities that this plan offers. They are happy to give advice on how to make your dream home unique.
Options such as living and working at home, a second bathroom and even a generation home are worked out for you. Curious about the many layout and usage options? Some homes have already been prepared for or have now been provided with additional expansion options. Ask for the possibilities.
You can buy these spacious houses from € 1,650 per month. * Call or email for an appointment to discuss this further.
You can register via the digital registration form on the hoogesteenen.nl website

Leidsche Rijn Center East
This district belongs to the center of Leidsche Rijn and is of course on the eastern side of it. The district distinguishes itself from other districts in Leidsche Rijn by its liveliness and compact urban buildings. The streets and the difference in height may remind you of the city center. And as the name Parkblok says: on a spacious park. People sit on benches in front of the door, plants grow along the facade and children play in the street or in the park. A chat is easy.

We hope to see you soon at our brokers.

*. Ask for the monthly charges in your specific situation in a no-obligation meeting with our financial advisers.

 • 196-197 m2 Woon opp.
 • 88-96 m2 Perceel opp.
 • 588-591 m3 Inhoud

Hooge Steenen Herenhuizen - Type B

€ 835.000,-

Nagenoeg aan de overzijde van het strand bij Oog in Al verrijst Utrecht Nieuw Oost. Een nieuw stukje karakteristiek centrum in Utrecht. Met de bouw van o.a. Hooge Steenen gaat het dáár gebeuren en wordt dáár straks geleefd.Wonen mèt karakter en alle comfort, met een rustgevend uitzicht op het water. Gelegen in alle rust en toch midden in het leven.

Type B:
Deze woning heeft standaard 2 stalen trappen met houten treden, optioneel is er nog meer mogelijk. Zoals een extra
badkamer voor de kinderen of het dichtzetten van de vide.

Het woningaanbod is enorm divers, met een woonoppervlakte van 80 – 150 m² bieden de appartementen een indrukwekkende inhoud. Daarnaast zijn er herenhuizen van 120 m² groot, maar de meeste huizen hebben een woonoppervlakte van 200 m². Zelfs als je een huis van 250 m² met 8 slaapkamers zoekt, slaag je hier.

De herenhuizen zijn alles behalve doorsnee. Achter de charmante gevels gaat iets bijzonders schuil. De meeste herenhuizen hebben een 7 meter hoge vide! En plafondhoogtes van wel 4,20m !! Doordat de kamers allemaal zo ruim zijn, kun je er echt je eigen draai aangeven. Een woonkeuken, werkruimte aan huis, game room, slaapkamer met inloopkast… droom en creëer hier in Hooge Steenen een thuis.

Hooge Steenen: in totaal 57 Herenhuizen en 18 appartementen in Utrecht Nieuw Oost: een monumentale allure in nieuwbouw nagenoeg aan de overzijde van het Strand Oog In Al. Wonen mèt karakter en een monumentale allure en alle comfort dus, zonder het onderhoud van een antiek pand, gelegen in alle rust en toch midden in het leven.

Nieuw Oost vormt straks de entree tot Leidsche Rijn en verbindt de nieuwe wijk met de oude stad. Hier woon je in het centrum van Leidsche Rijn, vlak bij het Amsterdam-Rijnkanaal. Wat een fantastische plek met veel groen en water! Alle ruimte, ook in huis en dat zonder dat je ook maar iets van het stadse leven hoeft te missen.

Vanaf Hooge Steenen in Nieuw Oost wandel of fiets je zo naar de winkels, voorzieningen, horeca en uitgaansgelegenheden in Leidsche Rijn Centrum. En wil je meer? Steek de brug over en binnen 10 minuten bevind je je in hartje Utrecht.

Nieuw Oost onderscheidt zich van andere wijken in Leidsche Rijn door de levendigheid en compacte, stedelijke bebouwing. De straatjes en het hoogteverschil doen je straks wellicht denken aan de binnenstad. Mensen zitten op bankjes voor de deur, planten groeien langs de gevel en kinderen spelen op straat. Een praatje is zo gemaakt. Als je wilt. Want achter de huizen gaan tuinen met volop privacy schuil.

Het klassieke karakter uit de 19e eeuw, het comfort van nu

 • 225 m2 Woon opp.
 • 108 m2 Perceel opp.
 • 675 m3 Inhoud
1 vrij van 1

Penthouses

€ 525.000,- t/m € 699.000,-

Nagenoeg aan de overzijde van het strand bij Oog in Al verrijst Utrecht Nieuw Oost. Een nieuw stukje karakteristiek centrum in Utrecht. Met de bouw van o.a. Hooge Steenen gaat het dáár gebeuren en wordt dáár straks geleefd.Wonen mèt karakter en alle comfort, met een rustgevend uitzicht op het water. Gelegen in alle rust en toch midden in het leven.

Het woningaanbod is enorm divers, met een woonoppervlakte van 80 – 150 m² bieden de appartementen een indrukwekkende inhoud. Daarnaast zijn er herenhuizen van 120 m² groot, maar de meeste huizen hebben een woonoppervlakte van 200 m². Zelfs als je een huis van 250 m² met 8 slaapkamers zoekt, slaag je hier.

De herenhuizen zijn alles behalve doorsnee. Achter de charmante gevels gaat iets bijzonders schuil. De meeste herenhuizen hebben een 7 meter hoge vide! En plafondhoogtes van wel 4,20m !! Doordat de kamers allemaal zo ruim zijn, kun je er echt je eigen draai aangeven. Een woonkeuken, werkruimte aan huis, game room, slaapkamer met inloopkast… droom en creëer hier in Hooge Steenen een thuis.

Hooge Steenen: in totaal 57 Herenhuizen en 18 appartementen in Utrecht Nieuw Oost: een monumentale allure in nieuwbouw nagenoeg aan de overzijde van het Strand Oog In Al. Wonen mèt karakter en een monumentale allure en alle comfort dus, zonder het onderhoud van een antiek pand, gelegen in alle rust en toch midden in het leven.

Nieuw Oost vormt straks de entree tot Leidsche Rijn en verbindt de nieuwe wijk met de oude stad. Hier woon je in het centrum van Leidsche Rijn, vlak bij het Amsterdam-Rijnkanaal. Wat een fantastische plek met veel groen en water! Alle ruimte, ook in huis en dat zonder dat je ook maar iets van het stadse leven hoeft te missen.

Vanaf Hooge Steenen in Nieuw Oost wandel of fiets je zo naar de winkels, voorzieningen, horeca en uitgaansgelegenheden in Leidsche Rijn Centrum. En wil je meer? Steek de brug over en binnen 10 minuten bevind je je in hartje Utrecht.

Nieuw Oost onderscheidt zich van andere wijken in Leidsche Rijn door de levendigheid en compacte, stedelijke bebouwing. De straatjes en het hoogteverschil doen je straks wellicht denken aan de binnenstad. Mensen zitten op bankjes voor de deur, planten groeien langs de gevel en kinderen spelen op straat. Een praatje is zo gemaakt. Als je wilt. Want achter de huizen gaan tuinen met volop privacy schuil.

Het klassieke karakter uit de 19e eeuw, het comfort van nu.

 • 101-145 m2 Woon opp.
 • 303-435 m3 Inhoud
15 vrij van 15

Appartementen

€ 350.000,- t/m € 430.000,-

Nagenoeg aan de overzijde van het strand bij Oog in Al verrijst Utrecht Nieuw Oost. Een nieuw stukje karakteristiek centrum in Utrecht. Met de bouw van o.a. Hooge Steenen gaat het dáár gebeuren en wordt dáár straks geleefd.Wonen mèt karakter en alle comfort, met een rustgevend uitzicht op het water. Gelegen in alle rust en toch midden in het leven.

Het woningaanbod is enorm divers, met een woonoppervlakte van 80 – 150 m² bieden de appartementen een indrukwekkende inhoud. Daarnaast zijn er herenhuizen van 120 m² groot, maar de meeste huizen hebben een woonoppervlakte van 200 m². Zelfs als je een huis van 250 m² met 8 slaapkamers zoekt, slaag je hier.

De herenhuizen zijn alles behalve doorsnee. Achter de charmante gevels gaat iets bijzonders schuil. De meeste herenhuizen hebben een 7 meter hoge vide! En plafondhoogtes van wel 4,20m !! Doordat de kamers allemaal zo ruim zijn, kun je er echt je eigen draai aangeven. Een woonkeuken, werkruimte aan huis, game room, slaapkamer met inloopkast… droom en creëer hier in Hooge Steenen een thuis.

Hooge Steenen: in totaal 57 Herenhuizen en 18 appartementen in Utrecht Nieuw Oost: een monumentale allure in nieuwbouw nagenoeg aan de overzijde van het Strand Oog In Al. Wonen mèt karakter en een monumentale allure en alle comfort dus, zonder het onderhoud van een antiek pand, gelegen in alle rust en toch midden in het leven.

Nieuw Oost vormt straks de entree tot Leidsche Rijn en verbindt de nieuwe wijk met de oude stad. Hier woon je in het centrum van Leidsche Rijn, vlak bij het Amsterdam-Rijnkanaal. Wat een fantastische plek met veel groen en water! Alle ruimte, ook in huis en dat zonder dat je ook maar iets van het stadse leven hoeft te missen.

Vanaf Hooge Steenen in Nieuw Oost wandel of fiets je zo naar de winkels, voorzieningen, horeca en uitgaansgelegenheden in Leidsche Rijn Centrum. En wil je meer? Steek de brug over en binnen 10 minuten bevind je je in hartje Utrecht.

Nieuw Oost onderscheidt zich van andere wijken in Leidsche Rijn door de levendigheid en compacte, stedelijke bebouwing. De straatjes en het hoogteverschil doen je straks wellicht denken aan de binnenstad. Mensen zitten op bankjes voor de deur, planten groeien langs de gevel en kinderen spelen op straat. Een praatje is zo gemaakt. Als je wilt. Want achter de huizen gaan tuinen met volop privacy schuil.

Het klassieke karakter uit de 19e eeuw, het comfort van nu.

 • 82-103 m2 Woon opp.
 • 246-309 m3 Inhoud
3 vrij van 3

Hooge Steenen Herenhuizen - Type E

€ 495.000,-

Nagenoeg aan de overzijde van het strand bij Oog in Al verrijst Utrecht Nieuw Oost. Een nieuw stukje karakteristiek centrum in Utrecht. Met de bouw van o.a. Hooge Steenen gaat het dáár gebeuren en wordt dáár straks geleefd.Wonen mèt karakter en alle comfort, met een rustgevend uitzicht op het water. Gelegen in alle rust en toch midden in het leven.

Het woningaanbod is enorm divers, met een woonoppervlakte van 80 – 150 m² bieden de appartementen een indrukwekkende inhoud. Daarnaast zijn er herenhuizen van 120 m² groot, maar de meeste huizen hebben een woonoppervlakte van 200 m². Zelfs als je een huis van 250 m² met 8 slaapkamers zoekt, slaag je hier.

De herenhuizen zijn alles behalve doorsnee. Achter de charmante gevels gaat iets bijzonders schuil. De meeste herenhuizen hebben een 7 meter hoge vide! En plafondhoogtes van wel 4,20m !! Doordat de kamers allemaal zo ruim zijn, kun je er echt je eigen draai aangeven. Een woonkeuken, werkruimte aan huis, game room, slaapkamer met inloopkast… droom en creëer hier in Hooge Steenen een thuis.

Hooge Steenen: in totaal 57 Herenhuizen en 18 appartementen in Utrecht Nieuw Oost: een monumentale allure in nieuwbouw nagenoeg aan de overzijde van het Strand Oog In Al. Wonen mèt karakter en een monumentale allure en alle comfort dus, zonder het onderhoud van een antiek pand, gelegen in alle rust en toch midden in het leven.

Nieuw Oost vormt straks de entree tot Leidsche Rijn en verbindt de nieuwe wijk met de oude stad. Hier woon je in het centrum van Leidsche Rijn, vlak bij het Amsterdam-Rijnkanaal. Wat een fantastische plek met veel groen en water! Alle ruimte, ook in huis en dat zonder dat je ook maar iets van het stadse leven hoeft te missen.

Vanaf Hooge Steenen in Nieuw Oost wandel of fiets je zo naar de winkels, voorzieningen, horeca en uitgaansgelegenheden in Leidsche Rijn Centrum. En wil je meer? Steek de brug over en binnen 10 minuten bevind je je in hartje Utrecht.

Nieuw Oost onderscheidt zich van andere wijken in Leidsche Rijn door de levendigheid en compacte, stedelijke bebouwing. De straatjes en het hoogteverschil doen je straks wellicht denken aan de binnenstad. Mensen zitten op bankjes voor de deur, planten groeien langs de gevel en kinderen spelen op straat. Een praatje is zo gemaakt. Als je wilt. Want achter de huizen gaan tuinen met volop privacy schuil.

Het klassieke karakter uit de 19e eeuw, het comfort van nu.

 • 130 m2 Woon opp.
 • 87 m2 Perceel opp.
 • 390 m3 Inhoud

Maandlasten Hooge Steenen - Parkblok

Beumer Garantiemakelaars werkt samen met De Hypotheekshop De Meern. 

Of je nu een eerste huis wilt kopen, gaat verhuizen of wilt verbouwen, de adviseurs geven jou een onafhankelijk hypotheekadvies afgestemd op jouw persoonlijke situatie. De Hypotheekshop De Meern heeft jarenlange ervaring op het gebied van financiering, verzekeringen en pensioenen.

Ontvang hier een passend hypotheekadvies

Ligging project 'Hooge Steenen - Parkblok'

Ontwikkelaars